top of page

Reumatisme – Leddsykdommer

Mot Reumatisme, Fibrositt og Fibromyalgi, kan hjelpe det med 1 s.s Helsedrikk daglig.

I tillegg smøres verkende ledd med Hot Cream, Cold Cream, Strong Hot og Aktiv Muskel.

Hand/Foot gjør også godt ved smerter i fingre og ledd. Vi har rettet ut deformerte, bøyde fingere på et år.

Produkter for dette symptomet:

    bottom of page